Vol568女神绮里嘉Carina江浙沪旅拍性感内衣配开档肉丝裤袜诱惑写真78P绮里嘉美媛馆

Vol568女神绮里嘉Carina江浙沪旅拍性感内衣配开档肉丝裤袜诱惑写真78P绮里嘉美媛馆

若间黑色,则热已深,病已极笃。 必须熟记,久则自然精贯。

湿温,寸濡而弱,尺小而急,素伤于湿,因时中暑,湿与热搏,即为湿温。槌法,临服入木香磨取汁,调饮即效。

此三经皆受病也,已入于腑者,可下而已。妊妇或中时行,洒淅寒热,作寒振栗而悸,如哕者,宜苏木汤。

若行阳迟则热入胃,令津液燥,中焦、上焦不荣,成结胸,须针期门可也。 张氏故特设真武汤以救之。

寒则伤荣血,冬用麻黄汤,开发腠理,表汗除邪。或本属阳,误投热药,或当汗不汗,当下不下,或汗下未解,皆能致此。

男子调气为主,女子养血为先。尺脉沉而有力,主阳邪在里,为实,宜下;无力,主阴邪在里,为虚,宜温。

Leave a Reply